RECURSOS HUMANS

 

El nostre equip docent està format per doctors, graduats, professionals i especialistes de cada una de les disciplines i àrees educatives.

Els nostres docents reben formación continuada tant de forma externe com interna al centre.

Anna Camprubí
H - HumanResources
Holly Daniels
Jorge Tejedor
James Kille