SOM ESCOLA SOL·LICITANT DELS PROGRAMES PAI I PROGRAMA DEL DIPLOMA DE L’IB

La Miranda · The Global Quality School és una escola sol·licitante dels programes del PAI i del PD del Batxillerat Internacional que desitja obtenir l’autorització com a Col·legi del Món de l’IB.

Els Col·legis del Món de l’IB tenen una Filosofia comuna que es basa en el compromís de millorar l’ensenyament i l’aprenentatge d’una comunitat d’alumnes diversa i inclusiva mitjançant la impartició de Programes d’educació internacional d’alta qualitat que comparteixen una poderosa visió.

  • El Batxillerat Internacional té com a objectiu formar joves solidaris, informats i àvids de coneixement, capaços de contribuir a crear un món millor i més pacífic, en el marc de l’enteniment mutu i el respecte intercultural.
  • L’IB col·labora amb escoles, governs i organitzacions internacionals per a crear i desenvoluopar programes d’educació internacional exigents i mètodes d’avaluació rigurosos.
  • Aquests programes encoratgen a estudiants de tot el món a adoptar una actitut activa d’aprenentatge durant tota la seva vida, a ser compassius i a entendre que altres persones, amb les seves diferències, també poden tenir raó.