Educació Infantil dels 0 a 5 anys

 

A La Miranda, els nostres estudiants tenen la possibilitat d’iniciar l’escolarització des d’edats primerenques de 9 mesos començant el primer cicle d’educació infantil fins als 3 anys i continuar l’escolariztació obligatòria d’infantil fins els 5 anys. Les diferents metodologies actives emprades al nostre centre ajuden molt positivament als nostres estudiants i els seus diferents ritmes d’aprenentatge.

Educació Primària dels 6 als 12 anys

 

L’Etapa d’Educació Primària (6-12 anys) s’estructura en tres cicles: Inicial, Mitjà i Superior, de dos anys de durada, per a afavorir els ritmes d’aprenentatge.

Es fomenta de manera especial el desenvolupament de totes les intel·ligències mitjançant metodologies basades en projectes i centres d’interès per a la comprensió, comportant un aprenentatge significatiu de les matèries.

PAI · Educació Secundària dels 12 als 16 anys

 

El PAI o Programa dels Anys Intermitjos pertany al programa IB, és un rigurós marc acadèmic que anima als estudiants a establir connexions pràctiques entre els seus estudis i el món real, i està dissenyat per a ser un programa inclusiu: estudiants amb diversos interesos i aptituts acadèmiques poden beneficiar-se de participar-hi.

Stages_BAC_National

Batxillerat Internacional dels 16 als 18 anys

 

Batxillerat de Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, Artístic. L’objectiu del batxillerat és proporcionar una formació integral als estudiants, obtenir una bona preparació i orientació per a la vida i per a l’educació universitària des de l’èxit i l’excel·lència, cultivant la responsabilitat, l’esperit crític, la bona organització personal, l’estudi, l’esforç, la perseverància i la convivència.

Stages_BAC_Dual

Batxillerat Dual dels 16 als 18 anys

 

El Diploma Dual ® és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat creat i desenvolupat per l’Academica Corporation, que permet als estudiants obtenir 2 titulacions simultànies: la pròpia de la comunidad i l’American High School Diploma.

Anglès
Castellà
Català
Stages_IB_BAC

Batxillerat Internacional dels 16 als 18 anys

 

El Programa del Diploma (PD) del Batxillerat Internacional (IB) és un programa educatiu amb propi sistema d’evaluació per a estudiants de 16 a 18 anys.

La Miranda · The Global Quality School és un col·legi oficial de l’IB autoritzat a impartir el Batxillerat Internacional a partir del curs 2021-2022.