Estima, entusiasme i exemple són les bases del nostre model educatiu, global, multilingüístic i de qualitat. Amb més de cinquanta anys d’història, el principal patrimoni de La Miranda és el seu equip humà: alumnes, famílies, docents i professionals, compromesos amb el coneixement, la innovació, la investigació, la internacionalització, l’excel·lència acadèmica i l’educació integral de nens i joves, des del seu naixement fins a la universitat.

A la nostra escola els estudiants aprenen a pensar, a veure i viure el món que els envolta. Treballem activament per a oferir una formació multilingüe, capdavantera i amb projecció internacional. La nostra missió és formar persones en tots els àmbits, més enllà de l’aprenentatge acadèmic, així com afavorir la seva competència humana, emocional, física, intel·lectual i social per tal que esdevinguin persones felices, conscients dels seus valors i de la seva responsabilitat social. En aquest sentit, gaudiran de més oportunitats, esperit crític i llibertat d’elecció, essent persones capacitades als diferentes entorns i cultures.

Per aquest motiu, a La Miranda estem convençuts que el multilingüisme és el primer pas cap a l’excel·lència. Tenim un sòlid projecte educatiu multilingüístic que engloba tres llengües vehiculars (català, castellà i anglès) i quatre segones llengües (francès, xinès mandarí, alemany i rus). Tot plegat permet als nostres alumnes accedir a les diferents certificacions internacionals. El nostre sistema pedagògic, compromès amb la innovació, consolida cada etapa amb metodologies capdavanteres i contrastades. Promovem l’estimulació primerenca, les intel·ligències múltiples, els hàbits i les habilitats per a assolir la plena maduresa humana i intel·lectual. En finalitzar els estudis, els nostres alumnes superen amb facilitat les Proves d’Accés a la Universitat: el 90% accedeix a la seva primera opció d’estudis i es matricula a universitats de prestigi. Em sento molt orgullosa de dirigir una escola en que els nens es senten realmente estimats i on se’ls ofereixen les màximes oportunitats.